Από τον Εξώστη νέα Κυκλοφορία Ars Libri

ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ είναι χάρτινα
και δεν αντέχουνε το βάρος της πέτρινης καρδιάς σου
σωριάζεσαι ημιθανής
σαν κολοσσός που ο καιρός
του έκαμε σαθρά θεμέλια και κείτεσαι εκεί ανάμεσα στη λάσπη
και συλλογιέσαι πως δεν ήτανε και τόσο άσχημη
η πτώση.
Βρείτε το εδώ